• Доклады
 • Воевода Молдовании

  Полезно и интеллигентно усвоить: в 1457 — 1504 гг., когда Стефан III Великий был Господарем Земли Молдавской, Воеводой Молдовании, никто в Европе, даже в Стране басарабов (или как она еще называлась: в Угровлахии/Валахии/Мунтении), абсолютно никто не знал о некоей «румунии», о неких «румунах». Самый одаренный, много читавший, в Европе побывавший мунтянский хронист К.Кантакузино (Стольник) с болью и стыдом писал в 1716 г. (во втором десятилетии XVIII в.!): «Тяжело и горько дать какое-либо начало… описать (а историси) дела страны… Так как до сих […]

 • Новости
 • „Blestemaţii turci şi muntenii hicleni …”

  În una din nenumăratele „istorii ale romînilor”, plodite la Chişinău, se scrie despre „acţiunile politice şi militare comune ale domnitorilor Ungrovlahiei/Munteniei, Moldovei şi a principilor Transilvaniei”. Din păcate, autorii nu aduc nici o dovadă în sprijinul declaraţiei despre careva „acţiuni ‚politice’, chiar şi ‚militare’ comune” ale Ungrovlahiei/Munteniei. Relaţiile acestor două ţări au fost cu totul altele… La 1432 domnul Ungrovlahiei Vlad Dracul se stropşea la braşoveni (în Transilvania): „Вы добре знаете […]

 • Доклады
 • Ştefan cel Mare — fondator istoriografiei moldoveneşti

  Prin politica sa de consolidare a Statului Moldovenesc, de afirmare a neatîrnării lui în contextul european, prin faptele sale de arme Ştefan cel Mare a determinat apariţia literaturii istorice moldoveneşti în limba slavonă. Laolaltă cu legendele etnogenetice, cu creaţiile norodnice de evocare istorică, inscripţiile votive, însemnările pe marginile unor manuscrise religioase, pisaniile pe pereţii unor biserici, anumite scrisori, instrucţiuni voievodale, apoi primele scrieri cu caracter cronografic, păstrează pînă în zilele noastre mărturii […]