«Incest politico-juridic»: Cum șase judicători rromîni au siluit Constituția Moldovei


Făţărnicia proverbială şi ignoranţa grosolană a politicienilor romîno-basarabeni, a academicienilor diletanţi, romîneşte coloraţi n-are margini.

1989, mai 12. Adunarea generală a Academiei de ştiinţe „în majoritate absolută a votat pentru ca LIMBA MOLDOVENEASCĂ să fie decretată limbă de stat în Moldova”.

1989, august 31. Sovietul Suprem al RSS Moldoveneşti hotărăşte: A completa Constituţia (Legea Supremă) a RSS Moldoveneşti cu articolul 70 (1), avînd următorul conţinut:

Articolul 70 (1). Limba de stat a RSS Moldoveneşti este LIMBA MOLDOVENEASCĂ”.

1990, decembrie. Aceiaşi academicieni savantlîcoşi, scriitori, artişti ş.a. creează societatea „Limba noastră cea rromînă”.

1991, august 27. Parlamentul Republicii Moldova adoptă Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova scrisă de agentul politic romîn sub acoperire Aurel Preda!

ATENŢIE! Scrisă de agentul politic romîn Aurel Preda Declaraţia de independenţă a Moldovei de fapt este o Declaraţie de unire cu Romînia… În ea se declară, alături de alte falsuri, că „mişcarea democratică de eliberare naţională a populaţiei din Republica Moldova şi-a reafirmat aspiraţiile de libertate… prin legile şi hotărîrile Parlamentului Republicii Moldova privind DECRETAREA LIMBII ROMÎNE CA LIMBĂ DE STAT” (???).

Minciună romînească mai mare decît Romînia mare!

Vezi art. 70 (1) din Constituţia Moldovei, adoptat la 31 august 1989!

Nici un for, nici o mişcare obştească, nici un document oficial sau particular din Moldova de la începutul sec. XIX încoace niciodată n-a pomenit de aşa-zisa „limbă ru(o)mînească”. Nici chiar regimul legionar de ocupaţie romînească (1918 — 1940) a Moldovei n-a luat vreo hotărîre, nici Consiliul de coroană al lui Ferdinand de Hohenzollern nu s-a pronunţat niciodată privitor la aşa-zisa „limbă ru(o)mînească”…

1994, iulie 29. Parlamentul Republicii Moldova adoptă Legea Supremă (Constituţia), art. 13 (1) a stabilit:

Limba de stat a Republicii Moldova este LIMBA MOLDOVENEASCĂ”.

Art. 134 (1) stabileşte: „Curtea Constituţională este unica autoritate de jurisdicţie constituţională din Moldova,

Art. 134 (2) Curtea Constituţională este independentă de orice altă autoritate publică şi se supune numai Constituţiei,

Art. 134 (3) Curtea Constituţională garantează supremaţia Constituţiei…”. Aşadar, născătoarea Curţii Constituţionale din Moldova este LEGEA SUPREMĂ (Constituţia) a Republicii Moldova. Dar s-a întîmplat ceva nemaipomenit…

S-a iscat un grup de masculi rromîni de o virilitate abundentă (la creieri) care AU SILUIT născătoarea Curţii Constituţionale, AU SILUIT CONSTITUŢIA! Ziua în amiaza mare… În ochii tuturor juriştilor, tuturor politicienilor din Europa, 6 cetăţeni ai Romîniei pe post de judecători (???) ai Curţii Constituţionale din Moldova AU COMIS UN INCEST POLITICO-JURIDIC: au siluit Constituţia Republicii Moldova!

2013, decembrie 5. INCEST POLITICO-JURIDIC. „Curtea Constituţională a Republicii Moldova a tranşat (?!) chestiunea limbii: a decis că prevederea conţinută (?!) în Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova referitoare limba romînă (?!) ca limbă de stat a Republicii Moldova prevalează (???) asupra prevederii referitoare la limba moldovenească conţinute în art. 13 al Constituţiei”.

O minciună grosolană („limba romînă în Declaraţia de independenţă”), împreunată cu o altă minciună grosolană („caracterul primar al declaraţiei de independenţă”) au dat naştere la o altă minciună grosolană: prevederea falsă din Declaraţia de independenţă referitoare la „‚limba romînă’ ca limbă de stat” cică „prevalează asupra prevederii referitoare la limba moldovenească conţinute în art. 13 al Constituţiei”.

Dezmăţat ca un evadat din Costiujeni, descreierat ca un legionar romînesc, tot ce face Al.Tănase şi Curtea lui „ţine de:

1. ‚Smintiţi şi de mişei, precum scria Eminescu;

2. Trădare de ţară’” (Săptămîna, 14.08.2015).

Avînd în vedere acţiunile sfidătoare necurmate de trădare a Moldovei, socotim că a venit vremea să chemăm prietenii tradiţionali să ne ajute să ne păstrăm ţara şi fiinţa naţională. Fiindcă, dacă „a ajuns cuţitu os” (I.L.Caragiale) poate că e vremea să ascultăm de sfatul lui Iurie Roşca, care „a chemat moldovenii să sprijine Rusia: Rugaţi-vă pentru biruinţa Rusiei lui Putin asupra globalizmului satanist” (esp.md).

Păstrarea/ocrotirea conştiinţei naţionale este o problemă care ţine de însăşi supravieţuirea unui popor…” — Glasul Moldovei(Suceava). 23.09.1990.

Şi nicidecum de o gaşcă de smintiţi cu apucături de herostraţi

Vasile Stati