• Доклады
 • Пакт Риббентропа — Молотова (23.08.1939 г.) и резолюция ПАСЕ (19.09.2019 г.) — ЧАСТЬ 2

  См. ЧАСТЬ 1 (Пакт Риббентропа — Молотова (23.08.1939 г.) и резолюция ПАСЕ (19.09.2019 г.) 13. Румынская ложь и безграмотные ПАСЕ-исты Элементарная порядочность подсказывает, что надо бы знать о чем пишешь, коль считаешься историком, да еще и ученым. Надо всесторонне изучать, знать и здраво оценивать общественные процессы, если пытаешься сочинять акты европейского звучания. А не трезвонить и навязывать свои предубеждения, лживые вердикты, как поступила ПАСЕ […]

 • Доклады
 • Немцы и молдавский язык

  «Соловьи других сторон…» приходили к нам, в Карпато-Днестровские края, не только слушать нашу дойну, но и познавать нетронутую природу нашей земли, особенности местных жителей, их обычаи… Нередко иностранцы: колонизаторы, миссионеры доверяли бумаге свои впечатления. Эти исключительно ценные по своей первичности, непосредственности наблюдения, констатации опровергают поздние, продиктованные конъюнктурой или политиканством декларации. Михаил Садовяну, размышляя об особенностях других наций, писал, что при распределении небесных благ […]

 • Доклады
 • A cui limba vorbesc moldovenii?

  Neamul moldovenilor, încă la luminatul de zori al existenței sale, l-a avut pe marele Anonim, autorul Mioriței, pe alți talentaii creatori ai eposului popular care, întru dezamorțirea conștiinței de neam la moldoveni, au aprins la icoana veșniciei lampada spiritualității moldovenești. De atunci, din vremuri străvechi, în ciuda vîntoaicelor năpăstuitoare ce bîntuiau în acest colțișor al lumii, ea va arde moldovenește pînă în zilele noastre, confirmînd nu numai prezența și continuitatea în istorie a neamului nostru, dar și generozitatea […]

 • Доклады
 • Пакт Риббентропа — Молотова (23.08.1939 г.) и резолюция ПАСЕ (19.09.2019 г.) — ЧАСТЬ 1

  1. ПАСЕ копирует измышления царана-историка В Секретном дополнительном протоколе, известном как «Пакт Молотова — Риббентропа» отмечается: «3. Касательно Юго-Восточной Европы Советская сторона указала на свою заинтересованность в Бессарабии». И все! Эта фраза, размывающая всегда четко высказанную, обоснованную позицию Советского Союза в «бессарабском вопросе», недопустимо ставит под сомнение общепризнанный исторический, политико-юридический факт: 127-летнее вхождение Пруто-Днестровской Молдовы в состав России. Из-за избыточной «политкорректности», Советская […]

 • Доклады
 • Сказание о «фальшивых молдовенистах» /В. Стати/

  Демократическая партия Молдовы (ДПМ) лишь в 2018 г. заметила, что все партии идут чужими путями: «одна – по пути к Европейскому Союзу, другая – по евразийскому пути, третья – по пути объединения с Румынией»… Спохватившись, что сборище из купи-продажных флюгеров постоянно рассыпается, главари ДПМ – олигарх В. Плахотнюк, румыношепелящий шут Канду и талейранчик от Башкалии […]

 • Доклады
 • Republica Moldova unionala la 80 de ani!

  La 2 august se împlinesc 80 de ani de la eliberarea Moldovei de sub ocupația romînească! S-a împlinit marele vis al cetățenilor de pe meleagul moldovenesc: a fost creată Republica Moldovenească unională! Pentru prima dată în istorie s-au unit moldovenii de pe ambele maluri ale Nistrului! Trăiască Moldova liberă și întregită! *** Moldova Azi au […]

 • Доклады
 • Воевода Молдовании

  Полезно и интеллигентно усвоить: в 1457 — 1504 гг., когда Стефан III Великий был Господарем Земли Молдавской, Воеводой Молдовании, никто в Европе, даже в Стране басарабов (или как она еще называлась: в Угровлахии/Валахии/Мунтении), абсолютно никто не знал о некоей «румунии», о неких «румунах». Самый одаренный, много читавший, в Европе побывавший мунтянский хронист К.Кантакузино (Стольник) с болью и стыдом писал в 1716 г. (во втором десятилетии XVIII в.!): «Тяжело и горько дать какое-либо начало… описать (а историси) дела страны… Так как до сих […]

 • Новости
 • „Blestemaţii turci şi muntenii hicleni …”

  În una din nenumăratele „istorii ale romînilor”, plodite la Chişinău, se scrie despre „acţiunile politice şi militare comune ale domnitorilor Ungrovlahiei/Munteniei, Moldovei şi a principilor Transilvaniei”. Din păcate, autorii nu aduc nici o dovadă în sprijinul declaraţiei despre careva „acţiuni ‚politice’, chiar şi ‚militare’ comune” ale Ungrovlahiei/Munteniei. Relaţiile acestor două ţări au fost cu totul altele… La 1432 domnul Ungrovlahiei Vlad Dracul se stropşea la braşoveni (în Transilvania): „Вы добре знаете […]

 • Доклады
 • Ştefan cel Mare — fondator istoriografiei moldoveneşti

  Prin politica sa de consolidare a Statului Moldovenesc, de afirmare a neatîrnării lui în contextul european, prin faptele sale de arme Ştefan cel Mare a determinat apariţia literaturii istorice moldoveneşti în limba slavonă. Laolaltă cu legendele etnogenetice, cu creaţiile norodnice de evocare istorică, inscripţiile votive, însemnările pe marginile unor manuscrise religioase, pisaniile pe pereţii unor biserici, anumite scrisori, instrucţiuni voievodale, apoi primele scrieri cu caracter cronografic, păstrează pînă în zilele noastre mărturii […]

 • Доклады
 • MAREA SLOBOZENIE A MOLDOVEI: IUNIE 1940

  Prima eliberare a Moldovei de către Rusia s-a săvîrşit în 1806. Pe parcursul veacurilor au avut loc şi alte eliberări. De aceea întru comemorarea actului crucial pentru existenţa Statului Moldovenesc — Marea Eliberare de la 28 iunie 1940, vom porni de la conceptul: istoria defineşte ceea ce s-a petrecut cu adevărat, a fost confirmat de documente. Istoriografia eliberărilor Moldovei este mult prea bogată, variată şi controversată. Ne vom călăuzi aici de concluzia academicianului C.C.Giurescu (1932): „Orice afirmaţie într-un studiu istoric […]

 • Обзор
 • Imn Moldovei Suverane /se implinește un an de cînd Moldova s-a proclamat suverană…/

  Se implinește un an, dragi cititori, de cînd Moldova s-a proclamat suverană. Nu se știe încă: ne va permite sau nu ne va permite imperiul să fim unicii stăpîni la noi acasă. Veniții de aiurea tare ar vrea să rămînem în continuare colonle, pentru că anume colonie am fost din patruzeci încoace. Și totuși, Moldova e suverană astăzi, pentru că așa vrea să fie poporul ei băștinaș. Destul cît am fost robi la Poartă și paznici la Kremlin. Avem vatra noastră, cuibușorul nostru […]

 • Доклады
 • Восстановление права на государственность (к 30-летию суверенитета Молдовы)

  К 30-летию суверенитета Молдовы После 274 лет османского господства, после 128 лет в составе России, после 24 лет румынской оккупации, после 50 летнего стажа в составе СССР Пруто-Днестровска Молдова вернула себе утерянную в 1538 г. самостоятельность. Всенародное движение за демократизацию и полноправие 1988 — 1989 гг. создало в Молдавии реальные условия свободного восстановления своего политического статуса и свободного обеспечения своего экономического, социального и культурного развития. В соответствии с установившейся международной практикой признания государствами территорий, образованных […]

 • Доклады
 • «Русские — исторические соседи молдаван…» /Василий Стати/

  «Я русский бы выучил только за то…» — Владимир Маяковский «…И речи быть не может о молдавском народе до впитывания славянских элементов коренным населением — волохами в течение VI — X вв.». — Иоан Богдан, 1905 «Славонизм — это историческая необходимость для нашего молдавского языка». — Алеку Руссо, 1856 «Отношение или связь между нашей молдавской историей с историей русской нации свидетельствует о непременной потребности познать обе…». — Георге Асаки, 1883 «Русские навсегда останутся соседями молдаван, и молдаване никогда не перестанут […]

 • Интервью
 • Ирина Влах: Евразийский союз открывает для Молдовы новые экономические возможности

  9 сентября президент Молдовы Игорь Додон встретился с башканом (главой) Гагаузии Ириной Влах, обсудив с ней вопросы социально-экономического развития автономии, которая активно выступает за развитие отношений с Россией и ЕАЭС. Этим летом Влах вновь победила на выборах в регионе с подавляющим отрывом. В интервью «Евразия.Эксперт» глава Гагаузии рассказала о том, как ей удалось завоевать доверие избирателей, и о том, как сегодня жители автономии воспринимают перспективы европейской и евразийской интеграции.

 • Новости
 • Государственники направили властям резолюцию с просьбой вернуть стране «Историю Молдавии»

  30 ноября, в Кишиневе, в рамках специального заседания Молдавского историко-географического общества, прошла конференция на тему «Научно-образовательные проблемы преподавания курса истории Молдавии». Мероприятие собрало известных историков, общественных деятелей, представителей этнокультурных организаций, студентов, любителей молдавской истории, СМИ и других заинтересованных лиц. С докладами выступили: профессор Василий Стати, доктор истории Петр Шорников, общественный и политический деятель Виктор Степанюк, исполнительный директор Молдавского историко-географического общества Евгений Паскарь, экс-посол Республики Молдова в Румынии Эмил Чобу, […]

 • Новости
 • РИСИ: Экспертный клуб «Стратегия Молдовы» — одна из ведущих «фабрик мысли» Молдовы

  Российский Институт Стратегических Исследований — РИСИ (федеральный научно-исследовательский и аналитический центр, учрежденный президентом Российской Федерации), опубликовал в своем докладе анализ экспертных центров Молдавии, занятых вопросами политических технологий, анализа и консалтинга. В частности, в документе отмечается, что «свою нишу в аналитическом сообществе стремится занять экспертный клуб «Стратегия Молдовы» — созданное в 2015 г. постоянно действующее добровольное экспертное объединение, нацеленное на проведение всестороннего анализа социально-экономического развития […]

 • Доклады
 • Вячеслав Пержу: Укрепление суверенитета государств — важнейшая задача «Фабрик Мысли»

  Вячеслав Пержу

  «Сегодня крайне остро стоит вопрос формирования народной системы контроля выполнения обязательств, данных политическими силами своему народу, а также их соответствие интересам государства и укреплению суверенитета».

 • Доклады
 • Любовь Кальчишкова: Угрозы государственности и политической безопасности Республики Молдова

  Любовь Кальчишкова

  Актуальность вопроса угрозы государственности и политической безопасности РМ определяется тем, что в нынешних условиях переноса основных акцентов межгосударственных разногласий из области идеологии в сферу политики и экономики, значительно возросла вероятность возникновения конфликтов на региональном уровне.

 • Интервью
 • Евгений Балан: «Наша главная задача — способствовать интеллектуальному, духовному и физическому развитию молодёжи Молдовы»

  Интервью с Евгением Балан, председателем Национального Союза Студентов и Молодёжи Республики Молдова (UNSTM), членом экспертного клуба «Стратегия Молдовы», о реализуемых национальных и международных молодёжных проектах и планах на будущее.

 • Проекты
 • Проект “Стратегии Молдова”: Центр поддержки молодежных инициатив /ФОТО/

  Центр поддержки молодежных инициатив (ЦПМИ) — совместный проект РЦНК и экспертного клуба “Стратегия Молдовы”. В презентации Центра приняли участие более тридцати лидеров молодежных организаций Кишинева, Бельц, Комрата и Тирасполя.

 • Доклады
 • Об угрозах молдавской государственности и необходимости объединения патриотических сил – Ион Маху

  Ион Маху

  Выступление экс-руководителя управления контрразведки СИБ РМ, экс-члена коллегии СИБа, кавалера ордена “Верность Родине”, полковника в отставке Иона Маху на внеочередном Республиканском собрании офицеров силовых структур Республики Молдова.  

 • Обзор
 • Инновационный проект «iGrad» — «Силиконовая долина» Молдовы

  iGrad

  Полная реализация проекта займёт порядка 15 лет при общем бюджете в 800 миллионов евро. Согласно рамочному концепту, на первом этапе финансовое покрытие предполагается осуществить за счет межгосударственных грантов и инвестиционных средств.

 • Обзор
 • В Молдове торжественно отметили 655-ю годовщину молдавской государственности /ФОТО/

  Молдова 655

  25 декабря в Кишиневе прошло Торжественное собрание, посвящённое 655-летию молдавской государственности “Наследие Молдовы — 655”. Организатором праздничного события выступил экспертный клуб “Стратегия Молдовы” при поддержке представительства Россотрудничества в РМ и Русской общины РМ.

 • Обзор
 • Заседание экспертного клуба «Стратегия Молдовы» на тему «Социально-политическая обстановка в Республике Молдова. Видение угроз и перспектив»

  В мероприятии приняли участие лидеры общественных организаций и общинных структур Молдовы, историки, экономисты, деятели культуры, науки и образования.

 • Доклады
 • Евгений Паскарь: Обзор малоизвестных фактов о молдавском народе и о Молдавии /ВИДЕО/

  К 655-ти летию молдавской государственности. Обзор малоизвестных фактов о молдавском народе и о Молдавии, представленных в европейских источниках эпохи Возрождения. Автор: Евгений ПАСКАРЬ, историк, автор книги «Неизвестная Молдова».

 • Мнение
 • «Если не мы — то кто?!» — интервью с председателем экспертного клуба «Стратегия Молдовы» Вячеславом Пержу

  Вячеслав Пержу

  Об инновационном будущем Молдовы и необходимости консолидации патриотических сил. Интервью с руководителем экспертного клуба «Стратегия Молдовы», председателем Народного комитета «Молдова 655» Вячеславом Пержу.

 • Мнение
 • Мнение о Форуме /Андрей Суделя, координатор молодежной организации Социал-демократической партии/

  Андрей Суделя

  Общенациональный Форум Молодёжи «Молдова Нового Поколения» — 2014 был экстраординарным событием, в котором приняли участие молодые люди со всех регионов Молдовы.

 • Мнение
 • Мнение о Форуме /Юрий Витнянский, представитель Координационного Совета Молодой Гвардии Республики Молдова/

  Юрий Витнянский

  Грандиозность, на мой взгляд, заключается в невероятно высоком уровне обсуждаемых тем. Молодежный форум был направлен на консолидацию многонациональной молодёжи Республики Молдова, что говорит о его значимой роли в становлении и развитии патриотически ориентированной молодежи.

 • Мнение
 • Мнение о Форуме /Вячеслав Стояногло, Председатель движения «Современное Поколение»/

  На прошедшем форуме, который прошел 19 мая в Кишиневе, приняла участие делегация из Гагаузии в составе 14 человек. Это молодёжные лидеры разных партий, а также молодёжные общественные деятели.

 • Проекты
 • Общенациональный Форум молодёжи «Молдова нового поколения»

  В работе 2-го Общенационального Форума молодёжи «Молдова нового поколения — 2014», который стал грандиозным событие в жизни Республики, приняли участие более 110 лидеров молодёжных общественных организаций, экономистов, деятелей науки и культуры, представителей духовенства и СМИ.

 • Мнение
 • Вячеслав Стояногло: Качество образования и неопределённость с трудоустройством – одни из главных проблем, с которыми сталкивается молодежь в РМ

  «Из-за массы ненужных сложностей при сдаче экзаменов на статус бакалавра многие молодые люди, закончив девять классов, уезжают учиться за рубеж»

 • События
 • Заседание экспертного клуба “Стратегия Молдовы” и Народного комитета по организации празднования 655-й годовщины молдавской государственности /ФОТО/

  Заседание экспертного клуба “Стратегия Молдовы” и Народного комитета по организации празднования 655-й годовщины молдавской государственности. Тема: «Национальная идея народа Молдовы».

 • Документы
 • Программное заявление заседания Народного комитета по организации празднования 655-й годовщины молдавской государственности

  Участники заседания продолжили анализ ситуации в Республике Молдова и за ее пределами, поиск решений по выходу страны из затяжного кризиса, а также обсудили концептуальное видение будущего молдавского государства.

 • Доклады
 • Сегодня народ Молдовы ждет общенародного единства и принятие государственно значимых и эпохальных решений — Вячеслав Пержу

  Вячеслав Пержу

  Доклад руководителя экспертного клуба “Стратегия Молдовы”, председателя Народного комитета “Молдова 655” Вячеслава Пержу, представленный на специальном заседании экспертного клуба «Стратегия Молдовы», посвященного 655-й годовщине молдавской государственности.

 • Доклады
 • Исторические параллели формирования и развития молдавского государства — Сергей Мазур

  Доклад историка искусства, искусствоведа, Сергея Святославовича Мазур представленный на специальном заседании экспертного клуба «Стратегия Молдовы», посвященного 655-й годовщине молдавской государственности.

 • Доклады
 • Духовно-нравственные предпосылки сохранения молдавской государственности — Протоиерей Владислав Радьков

  Доклад Протоиерея Владислава Радькова (представитель Бельцко-Фалештской епархиии, церковь Свв. апостолов Петра и Павла мун. Бэлць) представленный на специальном заседании экспертного клуба «Стратегия Молдовы», посвященного 655-й годовщине молдавской государственности. Уважаемые участники сегодняшней встречи, дорогие друзья, братия и сестры!

 • Документы
 • Резолюция специального заседания экспертного клуба «Стратегия Молдовы»

  Специальное заседание экспертного клуба «СТРАТЕГИЯ МОЛДОВЫ», нацеленное на разносторонний, разнофакторный ситуационный анализ положения дел в Республике Молдова и подготовку к празднованию 655-й годовщины молдавской государственности, успешно СОСТОЯЛОСЬ.

 • Новости
 • Создана структура по подготовке к празднованию 655-летия молдавской государственности

  В Молдове создан Народный комитет по организации празднования 655-й годовщины молдавской государственности. Это решение было принято на специальном заседании экспертного клуба «Стратегия Молдовы», посвященного 655-й годовщине молдавской государственности.