• Доклады
  • Moldovenismul — Ideologia de Stat a Moldovei (I. Bătălia cea mare pentru Popor moldovenesc) — «Noi – «ei». Moldoveni şi basarabi/ungrovlahi

    2. «Noi – «ei». Moldoveni şi basarabi/ungrovlahi Individualizarea unei comunităţi etnice se conturează în urma antitezei «noi» – «ei», în cazul nostru: est-carpaticii (moldovenii) şi sud-carpaticii (basarabi/ungrovlahi…) cu condiţia obligatorie că fiecare parte a opoziţiei este conştientiezată. Adică are un nume al său, confirmat de repere istorice, culturale, lingvistice… Spaţiul carpato-nistrean este aşezat între lumea/civilizaţia […]

  • Доклады
  • A cui limba vorbesc moldovenii?

    Neamul moldovenilor, încă la luminatul de zori al existenței sale, l-a avut pe marele Anonim, autorul Mioriței, pe alți talentaii creatori ai eposului popular care, întru dezamorțirea conștiinței de neam la moldoveni, au aprins la icoana veșniciei lampada spiritualității moldovenești. De atunci, din vremuri străvechi, în ciuda vîntoaicelor năpăstuitoare ce bîntuiau în acest colțișor al lumii, ea va arde moldovenește pînă în zilele noastre, confirmînd nu numai prezența și continuitatea în istorie a neamului nostru, dar și generozitatea […]