• Документы
 • Moldovenismul — Ideologia de Stat a Moldovei (I. Bătălia cea mare pentru Popor moldovenesc)

  Cum am fost, aşa rămînem: MOLDOVENI! Încăierările ideologice provocate de destrămarea URSS devin pe an ce trece tot mai încrîncenate.Mobilul acestor bătălii antiimperiale cu un pronunţat caracter antirusesc a fost ideea naţională. „Naţionalismul ca ideologie dominantă este practicat de toate forţele care s-au postat pe eşichierul antitotalitar, adică antisovietic/antirusesc”. Spre deosebire de alte state din „lagărul sovietic”, Republicii Moldova i s-a contestat de către propaganda apuseană în frunte cu otreadul ei de şoc — […]

 • Документы
 • Moldovenismul — Ideologia de Stat a Moldovei (Predoslovie)

  „Să scot lumii la vedere felul neamului…” Predoslovie Acest volum uluitor de dovezi moldoveniste a fost alcătuit din nevoia „cuţitu os” (I.L.Caragiale) de autoapărare de puhoaiele murdare de propagandă neofascistă romînească. Analiza trează, la rece, competentă, fără „filii” şi fără „fobii” deschide ochii oricărui om cu judecată sănătoasă: „Moldovenismul — spiritul naţional moldovenesc; conştiinţa naţional-statală moldovenească; ‚firea moldovenilor’ (D.Cantemir, Axinte Uricariul, M.Sadoveanu), ‚duhul moldovenilor’ (Viorel Mihail) — este reacţia […]

 • Доклады
 • Как румыны «русифицировали» молдаван

  Ликбез для румынских (п)ослов Его Превосходительство Емил Чобу, бывший посол РМ в Румынии, отметил, что Дэнилэ Ионицэ, в ипостаси надзирателя «Бессарабии», за оскорбительные слова в адрес молдавского народа должен покинуть Молдову. Емил Чобу — дипломат. Я — нет, поэтому скажу как есть: этого Дэнилэ, возомнившего себя начальником «бессарабской» фаланги румынского профашистского легиона, необходимо немедленно — по кодексу дипломатии и по закону гостеприимства — гнать поганой метлой из Молдавии […]

 • Доклады
 • Стефан Великий — символ и покровитель Молдовы

  К 664-й годовщине восшествия на  престол Молдовы Стефана III Великого Первая письменная история Молдавии — молдавско-славянская Летопись оттоли произволением Божием начася Земля Молдавская в 1359 г., написанная в 1475 г., — сообщает: «… В лето 1457 г. месяца апреля 12 во вторник прииде Стефан воевода, сын Богдана воеводы, на Арона воеводы на место нарицаемое Хряска, у Должещи. И възможе (= победил) Стефан воевода божиею милостью и преят скипетр молдавский…». И сегодня, […]