• История Молдовы
 • Limba moldovenească pe meridiane Europene /Somitații sale Ioan-Aurel Pop, academician/

  Constatarea lingvistului romîn Jacques Byck despre vechimea realităților etnoistorice moldovenești se cuvine a fi completată cu răspunsul la întrebările cînd? și cine? s-a referit la limba moldovenească. În continuare vom completa „spațiile albe” intenționat dosite de autorii romîni ‒chiar academicieni?! ‒ cărora existența multiseculară a moldovenilor, a limbii moldovenești le provoacă idiosincrazie nestăpînită. Pentru a exclude orice îndoială, vom menționa fixările glotonimului limba moldovenească numai în actele din alte […]

 • Статьи
 • «Incest politico-juridic»: Cum șase judicători rromîni au siluit Constituția Moldovei

  Făţărnicia proverbială şi ignoranţa grosolană a politicienilor romîno-basarabeni, a academicienilor diletanţi, romîneşte coloraţi n-are margini. 1989, mai 12. Adunarea generală a Academiei de ştiinţe „în majoritate absolută a votat pentru ca LIMBA MOLDOVENEASCĂ să fie decretată limbă de stat în Moldova”. 1989, august 31. Sovietul Suprem al RSS Moldoveneşti hotărăşte: A completa Constituţia (Legea Supremă) a RSS Moldoveneşti cu articolul 70 (1), avînd următorul conţinut: „Articolul 70 (1). Limba de stat a RSS Moldoveneşti […]

 • Статьи
 • Limba Moldovenească (de la N. Corlăteanu la N. Corcinsch)

  Scriitura romînească de tarabă cu pretenţii savante îşi închipuie că trebuie toată romînimea să se pronunţe cu privire la Istoria Moldovei, la naţiunea moldovenească, la limba moldovenească. Acest gen de sport romînesc a devenit o preocupare general-romînească. Toţi uită maxima romană Ne sutor ultra crepidam — Nu mai sus de padmetce (rom.: pingele). Mai pe moldovenie: n-are ce judeca cofetarul despre ciubotărie sau veterinarul despre lingvistică. La Academia Moldovei din perioada de aur, a lui Nicolai […]

 • Статьи
 • Limba moldovenească pe meridiane Europene

  Moldovenii de cînd s-au zămislit (veacul XIII) s-au numit moldovan, moldoveni; au fost recunoscuţi moldavos, moldavanos, молдаване, молдавцы, moldavi, moldavorum… Dat fiind că „limba unui popor se contopeşte cu naţionalitatea lui” (B.P.Haşdeu, 1881; Al.Zub, 1994), moldovenii îşi numeau şi îşi numesc graiul matern limba moldovenească. De cînd s-au conştientizat şi au fost recunoscuţi comunitate aparte, deosebită (sec. XIV — XV): neamul moldovenilor, norodul moldovenesc, gentes […]

 • Новости
 • Documente istorice: Limba Moldovenească — Mama limbii Româneşti /FOTO/

  Partea 1: Limba Moldovenească — Mama limbii Româneşti Limba moldovenească, moldava lingua este idiomul despre care s-a scris de acum în veacul al XVII-lea (Gr. Ureche, Miron Costin) şi la începutul secolului al XVIII-lea (Dimitrie Cantemir). Astăzi limba moldovenească, limba naţională a poporului moldovenesc, este limba de stat a Republicii Moldova. Limba moldovenească este cea […]