• Новости
  • «Вставай, Молдова!»

    1. «Страна на пути всех бед…» Перефразируя известные строки из шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта», молдавский академик Артем Лазарев писал: Нет трагичнее истории в Европе, Чем история молдаван и о Молдове… Охватывая с XIV в. пространство от Северных Карпат до Черного моря и от Днестровского побережья до Восточных Карпат, историческая территория молдаван постоянно возбуждала аппетиты […]

  • Новости
  • „Blestemaţii turci şi muntenii hicleni …”

    În una din nenumăratele „istorii ale romînilor”, plodite la Chişinău, se scrie despre „acţiunile politice şi militare comune ale domnitorilor Ungrovlahiei/Munteniei, Moldovei şi a principilor Transilvaniei”. Din păcate, autorii nu aduc nici o dovadă în sprijinul declaraţiei despre careva „acţiuni ‚politice’, chiar şi ‚militare’ comune” ale Ungrovlahiei/Munteniei. Relaţiile acestor două ţări au fost cu totul altele… La 1432 domnul Ungrovlahiei Vlad Dracul se stropşea la braşoveni (în Transilvania): „Вы добре знаете […]