• Новости
 • „Moldova – stat federativ, multinațional și multilingv” /Vasile Stati/

  Din 1990, odată cu capturarea ideologică a Republicii Moldova — impenerea forțată, în stillegionar, la nivel de guvern și parlament a romînismului revanșard, moldavofob și rusofob, limba națională a poporului moldovenesc — LIMBA MOLDOVENEASCĂ este stîrpită, LIMBA RUSĂ este strangulată. Toată legislația, inclusiv Legea Supremă, Declarația de suveranitate, privind istoria Moldovei, temeliile istorico-politice, naționale, cultural-lingvistice ale Statului Moldovenesc sînt public călcate în picioare de promotorii romînismului puturos, exclusivist. Toate […]

 • Доклады
 • Moldovenismul — Ideologia de Stat a Moldovei (I. Bătălia cea mare pentru Popor moldovenesc) — «Noi – «ei». Moldoveni şi basarabi/ungrovlahi

  2. «Noi – «ei». Moldoveni şi basarabi/ungrovlahi Individualizarea unei comunităţi etnice se conturează în urma antitezei «noi» – «ei», în cazul nostru: est-carpaticii (moldovenii) şi sud-carpaticii (basarabi/ungrovlahi…) cu condiţia obligatorie că fiecare parte a opoziţiei este conştientiezată. Adică are un nume al său, confirmat de repere istorice, culturale, lingvistice… Spaţiul carpato-nistrean este aşezat între lumea/civilizaţia […]

 • Документы
 • Moldovenismul — Ideologia de Stat a Moldovei (I. Bătălia cea mare pentru Popor moldovenesc)

  Cum am fost, aşa rămînem: MOLDOVENI! Încăierările ideologice provocate de destrămarea URSS devin pe an ce trece tot mai încrîncenate.Mobilul acestor bătălii antiimperiale cu un pronunţat caracter antirusesc a fost ideea naţională. „Naţionalismul ca ideologie dominantă este practicat de toate forţele care s-au postat pe eşichierul antitotalitar, adică antisovietic/antirusesc”. Spre deosebire de alte state din „lagărul sovietic”, Republicii Moldova i s-a contestat de către propaganda apuseană în frunte cu otreadul ei de şoc — […]

 • Документы
 • Moldovenismul — Ideologia de Stat a Moldovei (Predoslovie)

  „Să scot lumii la vedere felul neamului…” Predoslovie Acest volum uluitor de dovezi moldoveniste a fost alcătuit din nevoia „cuţitu os” (I.L.Caragiale) de autoapărare de puhoaiele murdare de propagandă neofascistă romînească. Analiza trează, la rece, competentă, fără „filii” şi fără „fobii” deschide ochii oricărui om cu judecată sănătoasă: „Moldovenismul — spiritul naţional moldovenesc; conştiinţa naţional-statală moldovenească; ‚firea moldovenilor’ (D.Cantemir, Axinte Uricariul, M.Sadoveanu), ‚duhul moldovenilor’ (Viorel Mihail) — este reacţia […]

 • Новости
 • «Вставай, Молдова!»

  1. «Страна на пути всех бед…» Перефразируя известные строки из шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта», молдавский академик Артем Лазарев писал: Нет трагичнее истории в Европе, Чем история молдаван и о Молдове… Охватывая с XIV в. пространство от Северных Карпат до Черного моря и от Днестровского побережья до Восточных Карпат, историческая территория молдаван постоянно возбуждала аппетиты […]

 • Новости
 • „Blestemaţii turci şi muntenii hicleni …”

  În una din nenumăratele „istorii ale romînilor”, plodite la Chişinău, se scrie despre „acţiunile politice şi militare comune ale domnitorilor Ungrovlahiei/Munteniei, Moldovei şi a principilor Transilvaniei”. Din păcate, autorii nu aduc nici o dovadă în sprijinul declaraţiei despre careva „acţiuni ‚politice’, chiar şi ‚militare’ comune” ale Ungrovlahiei/Munteniei. Relaţiile acestor două ţări au fost cu totul altele… La 1432 domnul Ungrovlahiei Vlad Dracul se stropşea la braşoveni (în Transilvania): „Вы добре знаете […]