• История Молдовы
 • Limba moldovenească pe meridiane Europene /Somitații sale Ioan-Aurel Pop, academician/

  Constatarea lingvistului romîn Jacques Byck despre vechimea realităților etnoistorice moldovenești se cuvine a fi completată cu răspunsul la întrebările cînd? și cine? s-a referit la limba moldovenească. În continuare vom completa „spațiile albe” intenționat dosite de autorii romîni ‒chiar academicieni?! ‒ cărora existența multiseculară a moldovenilor, a limbii moldovenești le provoacă idiosincrazie nestăpînită. Pentru a exclude orice îndoială, vom menționa fixările glotonimului limba moldovenească numai în actele din alte […]

 • История Молдовы
 • Василе Стати: «Ликбез для особо одаренных румынских языковедов и историков» (Часть 2 — «Воинствующий румынский обскурантизм»)

  Продолжение См. Часть 1 II. Воинствующий румынский обскурантизм Толпы якобы ученых, писателей, профессоров уже 30 лет топорно, с высокомерной тупостью, во имя территориальных притязаний («Бессарабия − румынская земля!»), отрицают историю и культуру молдавского народа, достижения европейской научной мысли вообще. Даже румынские и скоропостижно-румынские президенты Илиеску, Снегур, Бэсеску, Йоханнис, не говоря о недоразумениях типа Миша Гимпу, Тимофти и, […]

 • История Молдовы
 • Василе Стати: «Ликбез для особо одаренных румынских языковедов и историков» (Часть 1 — «Молдавский язык издревле и до наших дней»)

  I. «Молдавский язык издревле и до наших дней» Эта статья о безграмотных румынских академиках и политиках, неизлечимо страдающих идиосинкразией к молдавскому языку, к молдавскому народу, к Молдавскому Государству вообще… … Восточно-карпатская общность по имени молдовень бытует в устном народном творчестве со «времен разложения патриархального общества и образования феодальных отношений XIII ‒ XIV вв.» ( A. Căprariu, 1975): Держат путь овчары, […]

 • Статьи
 • «Incest politico-juridic»: Cum șase judicători rromîni au siluit Constituția Moldovei

  Făţărnicia proverbială şi ignoranţa grosolană a politicienilor romîno-basarabeni, a academicienilor diletanţi, romîneşte coloraţi n-are margini. 1989, mai 12. Adunarea generală a Academiei de ştiinţe „în majoritate absolută a votat pentru ca LIMBA MOLDOVENEASCĂ să fie decretată limbă de stat în Moldova”. 1989, august 31. Sovietul Suprem al RSS Moldoveneşti hotărăşte: A completa Constituţia (Legea Supremă) a RSS Moldoveneşti cu articolul 70 (1), avînd următorul conţinut: „Articolul 70 (1). Limba de stat a RSS Moldoveneşti […]

 • Статьи
 • Limba Moldovenească (de la N. Corlăteanu la N. Corcinsch)

  Scriitura romînească de tarabă cu pretenţii savante îşi închipuie că trebuie toată romînimea să se pronunţe cu privire la Istoria Moldovei, la naţiunea moldovenească, la limba moldovenească. Acest gen de sport romînesc a devenit o preocupare general-romînească. Toţi uită maxima romană Ne sutor ultra crepidam — Nu mai sus de padmetce (rom.: pingele). Mai pe moldovenie: n-are ce judeca cofetarul despre ciubotărie sau veterinarul despre lingvistică. La Academia Moldovei din perioada de aur, a lui Nicolai […]

 • Статьи
 • Limba moldovenească pe meridiane Europene

  Moldovenii de cînd s-au zămislit (veacul XIII) s-au numit moldovan, moldoveni; au fost recunoscuţi moldavos, moldavanos, молдаване, молдавцы, moldavi, moldavorum… Dat fiind că „limba unui popor se contopeşte cu naţionalitatea lui” (B.P.Haşdeu, 1881; Al.Zub, 1994), moldovenii îşi numeau şi îşi numesc graiul matern limba moldovenească. De cînd s-au conştientizat şi au fost recunoscuţi comunitate aparte, deosebită (sec. XIV — XV): neamul moldovenilor, norodul moldovenesc, gentes […]

 • Новости
 • „Moldova – stat federativ, multinațional și multilingv” /Vasile Stati/

  Din 1990, odată cu capturarea ideologică a Republicii Moldova — impenerea forțată, în stillegionar, la nivel de guvern și parlament a romînismului revanșard, moldavofob și rusofob, limba națională a poporului moldovenesc — LIMBA MOLDOVENEASCĂ este stîrpită, LIMBA RUSĂ este strangulată. Toată legislația, inclusiv Legea Supremă, Declarația de suveranitate, privind istoria Moldovei, temeliile istorico-politice, naționale, cultural-lingvistice ale Statului Moldovenesc sînt public călcate în picioare de promotorii romînismului puturos, exclusivist. Toate […]

 • Доклады
 • Moldovenismul — Ideologia de Stat a Moldovei (I. Bătălia cea mare pentru Popor moldovenesc) — «Noi – «ei». Moldoveni şi basarabi/ungrovlahi

  2. «Noi – «ei». Moldoveni şi basarabi/ungrovlahi Individualizarea unei comunităţi etnice se conturează în urma antitezei «noi» – «ei», în cazul nostru: est-carpaticii (moldovenii) şi sud-carpaticii (basarabi/ungrovlahi…) cu condiţia obligatorie că fiecare parte a opoziţiei este conştientiezată. Adică are un nume al său, confirmat de repere istorice, culturale, lingvistice… Spaţiul carpato-nistrean este aşezat între lumea/civilizaţia […]

 • Документы
 • Moldovenismul — Ideologia de Stat a Moldovei (I. Bătălia cea mare pentru Popor moldovenesc)

  Cum am fost, aşa rămînem: MOLDOVENI! Încăierările ideologice provocate de destrămarea URSS devin pe an ce trece tot mai încrîncenate.Mobilul acestor bătălii antiimperiale cu un pronunţat caracter antirusesc a fost ideea naţională. „Naţionalismul ca ideologie dominantă este practicat de toate forţele care s-au postat pe eşichierul antitotalitar, adică antisovietic/antirusesc”. Spre deosebire de alte state din „lagărul sovietic”, Republicii Moldova i s-a contestat de către propaganda apuseană în frunte cu otreadul ei de şoc — […]

 • Документы
 • Moldovenismul — Ideologia de Stat a Moldovei (Predoslovie)

  „Să scot lumii la vedere felul neamului…” Predoslovie Acest volum uluitor de dovezi moldoveniste a fost alcătuit din nevoia „cuţitu os” (I.L.Caragiale) de autoapărare de puhoaiele murdare de propagandă neofascistă romînească. Analiza trează, la rece, competentă, fără „filii” şi fără „fobii” deschide ochii oricărui om cu judecată sănătoasă: „Moldovenismul — spiritul naţional moldovenesc; conştiinţa naţional-statală moldovenească; ‚firea moldovenilor’ (D.Cantemir, Axinte Uricariul, M.Sadoveanu), ‚duhul moldovenilor’ (Viorel Mihail) — este reacţia […]

 • Документы
 • Moldovenismul — Ideologia de Stat a Moldovei (Avanpremieră)

  Avanpremieră În aceste vremi de mari primejdii pentru ţări şi noroade – unele sub ameninţări permanente de a fi «unite», altele de-a dreptul atacate de puteri imperiale – orice comunitate trebuie să aibă mijloace de luptă pentru a opune rezistenţă tendinţelor vecinilor agresivi de a o lichida, de a-i cotropi moşia străbună. Adevărul că moldovenismul […]

 • Новости
 • «Вставай, Молдова!»

  1. «Страна на пути всех бед…» Перефразируя известные строки из шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта», молдавский академик Артем Лазарев писал: Нет трагичнее истории в Европе, Чем история молдаван и о Молдове… Охватывая с XIV в. пространство от Северных Карпат до Черного моря и от Днестровского побережья до Восточных Карпат, историческая территория молдаван постоянно возбуждала аппетиты […]

 • Новости
 • „Blestemaţii turci şi muntenii hicleni …”

  În una din nenumăratele „istorii ale romînilor”, plodite la Chişinău, se scrie despre „acţiunile politice şi militare comune ale domnitorilor Ungrovlahiei/Munteniei, Moldovei şi a principilor Transilvaniei”. Din păcate, autorii nu aduc nici o dovadă în sprijinul declaraţiei despre careva „acţiuni ‚politice’, chiar şi ‚militare’ comune” ale Ungrovlahiei/Munteniei. Relaţiile acestor două ţări au fost cu totul altele… La 1432 domnul Ungrovlahiei Vlad Dracul se stropşea la braşoveni (în Transilvania): „Вы добре знаете […]