• Документы
 • Moldovenismul — Ideologia de Stat a Moldovei (I. Bătălia cea mare pentru Popor moldovenesc)

  Cum am fost, aşa rămînem: MOLDOVENI! Încăierările ideologice provocate de destrămarea URSS devin pe an ce trece tot mai încrîncenate.Mobilul acestor bătălii antiimperiale cu un pronunţat caracter antirusesc a fost ideea naţională. „Naţionalismul ca ideologie dominantă este practicat de toate forţele care s-au postat pe eşichierul antitotalitar, adică antisovietic/antirusesc”. Spre deosebire de alte state din „lagărul sovietic”, Republicii Moldova i s-a contestat de către propaganda apuseană în frunte cu otreadul ei de şoc — […]

 • Документы
 • Moldovenismul — Ideologia de Stat a Moldovei (Predoslovie)

  „Să scot lumii la vedere felul neamului…” Predoslovie Acest volum uluitor de dovezi moldoveniste a fost alcătuit din nevoia „cuţitu os” (I.L.Caragiale) de autoapărare de puhoaiele murdare de propagandă neofascistă romînească. Analiza trează, la rece, competentă, fără „filii” şi fără „fobii” deschide ochii oricărui om cu judecată sănătoasă: „Moldovenismul — spiritul naţional moldovenesc; conştiinţa naţional-statală moldovenească; ‚firea moldovenilor’ (D.Cantemir, Axinte Uricariul, M.Sadoveanu), ‚duhul moldovenilor’ (Viorel Mihail) — este reacţia […]

 • Документы
 • Резолюция специального заседания Общественного совета Молдовы

  11 ноября 2020 года состоялось специальное заседание Общественного совета Молдовы, деятельность которого организована на базе экспертного клуба «Стратегия Молдовы». Главная тема заседания — «Молдавская государственность: вызовы и перспективы укрепления суверенитета». В работе мероприятия приняли участие руководители этнокультурных организаций, известные молдавские историки, эксперты в области экономики, образования, права, международных отношений, духовенства, а также молодёжные лидеры и представители СМИ. Участники заседания отметили значительные изменения в политическом […]

 • Документы
 • Программное заявление заседания Народного комитета по организации празднования 655-й годовщины молдавской государственности

  Участники заседания продолжили анализ ситуации в Республике Молдова и за ее пределами, поиск решений по выходу страны из затяжного кризиса, а также обсудили концептуальное видение будущего молдавского государства.

 • Документы
 • Резолюция специального заседания экспертного клуба «Стратегия Молдовы»

  Специальное заседание экспертного клуба «СТРАТЕГИЯ МОЛДОВЫ», нацеленное на разносторонний, разнофакторный ситуационный анализ положения дел в Республике Молдова и подготовку к празднованию 655-й годовщины молдавской государственности, успешно СОСТОЯЛОСЬ.