• Статьи
  • Limba Moldovenească (de la N. Corlăteanu la N. Corcinsch)

    Scriitura romînească de tarabă cu pretenţii savante îşi închipuie că trebuie toată romînimea să se pronunţe cu privire la Istoria Moldovei, la naţiunea moldovenească, la limba moldovenească. Acest gen de sport romînesc a devenit o preocupare general-romînească. Toţi uită maxima romană Ne sutor ultra crepidam — Nu mai sus de padmetce (rom.: pingele). Mai pe moldovenie: n-are ce judeca cofetarul despre ciubotărie sau veterinarul despre lingvistică. La Academia Moldovei din perioada de aur, a lui Nicolai […]

  • Статьи
  • Limba moldovenească pe meridiane Europene

    Moldovenii de cînd s-au zămislit (veacul XIII) s-au numit moldovan, moldoveni; au fost recunoscuţi moldavos, moldavanos, молдаване, молдавцы, moldavi, moldavorum… Dat fiind că „limba unui popor se contopeşte cu naţionalitatea lui” (B.P.Haşdeu, 1881; Al.Zub, 1994), moldovenii îşi numeau şi îşi numesc graiul matern limba moldovenească. De cînd s-au conştientizat şi au fost recunoscuţi comunitate aparte, deosebită (sec. XIV — XV): neamul moldovenilor, norodul moldovenesc, gentes […]