Moldovenismul — Ideologia de Stat a Moldovei (Avanpremieră)


Avanpremieră

În aceste vremi de mari primejdii pentru ţări şi noroade – unele sub ameninţări permanente de a fi «unite», altele de-a dreptul atacate de puteri imperiale – orice comunitate trebuie să aibă mijloace de luptă pentru a opune rezistenţă tendinţelor vecinilor agresivi de a o lichida, de a-i cotropi moşia străbună.

Adevărul că moldovenismul exprimă totalitatea trăsăturilor, credinţelor, calităţilor, dar şi a scăderilor, adică felul de a fi al moldovenilor, statornicit de-a lungul a 700 de ani pe temelia comunităţii istorice, lingvistice, culturale, politice în spaţiul carpato-nistrean; Realitatea crudă, că «Teroarea «romînismului» împotriva moldovenismului a căpătat în spaţiul pruto-nistrean dimensiuni devastatoare» (H.Corbu)

… ne-a îndemnat să purcedem la elaborarea prezentei sinteze, care pentru prima dată afirmă şi fundamentează realitatea multiseculară: moldovenismul constituie sistemul de idei şi valori, ce confirmă rezistenţa legendară a convingerilor, intereselor şi aspiraţiilor celor pentru care Moldova este Patria lor comună. Pe temeiul unor numeroase dovezi de netăgăduit, pentru prima oară în istoriografia şi etnologia Moldovei se dezvăluie de la o perioadă la alta, de la un domeniu valoric la altul afirmarea şi dăinuirea – pe parcursul a 700 de ani! – a caracterului distinct, «a ceea ce este numai al nostru al moldovenilor» (Mihail Sadoveanu) – fenomen ce şi-a găsit dovedire în primul în Europa de Sud-Est studiu etnologic De neamul moldovenilor (1686) de Miron Costin. Adînc împlîntate în conştiinţa şi sufletul fondatorilor Statului Moldovenesc credinţa naţional-statală, duhul moldovenilor,  firea moldovenilor, voinţa şi felul de a fi al moldovenilor – ceea ce alcătuieşte în ansamblu ideologia moldovenistă, continuă neîntrerupt din veacul XIII: «unu-i moldovan», pînă la poezia Limba noastră (1917) de Alexei Mateevici, pînă la imnul veşniciei noastre Izvoarele vorbesc moldoveneşte (1980) de Victor Teleucă…

Acesta este ADEVĂRUL consfinţit de istorie şi hărăzit de Dumnezeu.

Un compartiment surprinzător îl constituie Dimensiunea rusască a moldovenismului. Capitolele Istoria moldo-rusă şi Limba rusă în Moldova argumentează, pe baza dovezilor şi concluziilor somităţilor romîneşti N.Iorga, Ioan Bogdan, C.C.Giurescu, «coabitarea (= convieţuirea) multiseculară a moldovenilor cu rusinii/rusi», fundamentează realitatea istorică că slavona este parte constitutivă a naţiunii moldoveneşti. Studiul Moldovenismul ideologie de stat a Moldovei întruneşte un volum impunător de dovezi definitive în vederea completării şi redactării de neamînat de Constituţiei Republicii Moldova, care prin art. 5(2) interzice întemeietorilor Statului Moldovenesc să ţină la credinţa lor naţional-statală, la demnitatea lor de moldoveni – naţiune cu o istorie distinctă,  cu o limbă maternă aparte, cu voinţa şi felul lor de a fi – caracteristică întrată în istorie a fire a moldovenilor.

În zadar aceste opinteli neputincioase!

«Nimeni nu poate tăgădui moldovenismul Basarabiei cîtă vreme pe ogoarele ei lucrează braţele moldovenilor şi-n satele ei răsună graiul moldovenesc!» (Mihail Sadoveanu).

Pentru confirmare urmăriţi pagina noastră.

Vasile Stati