„Moldova – stat federativ, multinațional și multilingv” /Vasile Stati/


Din 1990, odată cu capturarea ideologică a Republicii Moldova — impenerea forțată, în stillegionar, la nivel de guvern și parlament a romînismului revanșard, moldavofob și rusofob, limba națională a poporului moldovenesc — LIMBA MOLDOVENEASCĂ este stîrpită, LIMBA RUSĂ este strangulată.

Toată legislația, inclusiv Legea Supremă, Declarația de suveranitate, privind istoria Moldovei, temeliile istorico-politice, naționale, cultural-lingvistice ale Statului Moldovenesc sînt public călcate în picioare de promotorii romînismului puturos, exclusivist.

Toate structurile guvernatoare, legiuitoare, administrative de ocrotire a suveranității Republicii Moldova, de consolidare a societății multinaționale moldovenești, de cultivare a cetățenilor cu devotament față de Statul Moldovenesc de 30 de ani sînt capturate de romînizatori, ce disprețuiesc cu spume la gură, ponegresc cu turbare tot ce-i moldovenesc…

Politica fașizoidă a romînizatorilor revanșarzi față de istoria, cultura, limba, față de națiunea moldovenească în general a adîncit „prăpastia dintre noi — moldovenii și voi— basarabi/ungrovlahi/munteni/închipuiți „romîni” după 1862… Politica de esență nazistă a romînizatorilor expansioniști prin impunerea legionară a „limbii rromîne”, a „istoriei rromînilor”, a „steagului rromînesc” antonescian, a dezbinat în 1992 Republica Moldova, aducînd-o la sapă de lemn. Urmele gloanțelor romînești de pe clădirile din Bender sînt mărturi sîngeroaseale crimelor revanșarzilor romîni în numele „limbii romîne”, „steagului rromînesc”, săvîrșite sub lozinca „Basarabia pămînt rromînesc !”.

„Noi toți vedem toate acestea, știm, răbdăm și tăcem ca niște animale necuvăntătoare” (N. Alexandri, oct. 1918) în fata campaniei de tradare a Republicii Moldova, de nimicire a Statului Moldovenesc !

… De 30 de ani Moldova este trădată şi vîndută în ochii nepăsători/criminali ai cîrmuitorilor săi.

Actele trădării au fost adoptate la sfîrşit de iunie 1990. Atunci Frontul romînesc (camuflat „popular”) a declarat Republica Moldova „teritoriu ocupat”, lansînd campania „unirii”…

De atunci, acum 30 de ani, liderii Romîniei (Iliescu, Băsescu), numeroşi senatori, deputaţi, pe cît de agramaţi, pe atît de agresivi, chiar şi mitropolitul Teoctist cu aere de şef de propagandă; puhoaie de ziarişti, istorici, lingvişti, „înhămaţi la harabaua Romîniei Mari” (V.Mîndîcanu) urlă cît îi ţin bojocii „Basarabia pămînt romînesc!”…

Declaraţiile Guvernului, Parlamentului Romîniei, sute de cărţi, mii de articole strigă în gura mare: „reîntregire!”, adică cer refacerea Romîniei Mari pe calea ocupării Republicii Moldova! Şi nimeni, de după război încoace, nu s-a revoltat că Romînia încalcă grosolan principiile internaţionale ale relaţiilor dintre state suverane. De necrezut! Dar Guvernul, Parlamentul Moldovei, securitatea, procuratura au tăcut mîlc. Guvernul n-a protestat, ambasadorul din Bucureşti n-a fost rechemat… Moldova nu s-a adresat Consiliului de Securitate al ONU…

Mai mult. Poftele teritoriale ale Romîniei au fost încurajate de cîrmuitorii trădători ai Moldovei prin adoptarea simbolurilor antonesciene ale Romîniei Mari, prin introducerea în şcoli a limbii „rromîneşti”, a „istoriei rromînilor”…

De necrezut! Prin hotărîrea criminală din 23 iunie 1990, semnată de Mircea Snegur, Sovietul Suprem „a anunlat proclamarea la 2 august 1940 a Republicii Moldoveneşti unionale”.

Hotărîrea din 23.06.1990 a legislativului capturat de romînounionişti este un act de înaltă trădare a Statului Moldovenesc. Cît de idioată ar părea situaţia, dar actul de trădare a Republicii Moldova a fost lăudat cu spume la gură de ţanţoşul bolşevico-proletar Ţaranu, devenit romîn înfocat, şi de alţi istorici de aceeaşi teapă.

De 30 de ani cu învoirea criminală a cîrmuitorilor, a instanţelor de securitate, de judecată, zeci şi sute de partiduţe, partidele, ONG-uri, finanţate şi hăţuite de străini; ministerele, universităţile, academia, posturile radio şi canalele tv — toate rromîneşti! zi şi noapte subminează temeliile naţional-statale ale Moldovei, cerînd „unire” cu „muma” Romînia, adică cer lichidarea Statului Moldovenesc.

Săvîrşesc deschis, făţiş, sfidător ACTE DE TRĂDARE A STATULUI MOLDOVENESC, DE TRĂDARE NAŢIONALĂ A NORODULUI MOLDOVEI!

Şi „cirezi” (Iu.Roşca) întregi de propagandişti „tîmpiţi” (T.Băsescu) de romînism, turme de romînopapagali bîceni în sumane de „experţi”, „telecomentatori”, „politologi”, de teledive romînocepelege proslăvesc gogomăniile antistatale antimoldoveneşti sub lozinca revanşardă „Basarabia pămînt romînesc!”.

Asurziţi de vuvuzelele propagandistice romîneşti, tunchiţii proromîni bîceni, inclusiv din guvern, nici nu-şi dau sama cît sînt de proşti. Unităţile administrative din vechime „judeţ”, „pretură” („pretor”) sînt folosite de unii guvernanţi, ziarişti cu încăpăţinare asinească, ca semne de legătură cu „patria-mumă”. Nimeni nu ştie cînd s-a folosit şi ce înseamnă „pretură” — unitate neconstituţională. Dar rromînul M.Drug l-a introdus şi romînopapagalii cîrmuitori l-au impus, cît de tîmpit ar fi! Pentru că romînobetegii, cînd aud de „legiune”, „judeţ”, „pretură” ş.a., fac pipi în pantaloni de emoţie…

Însă cum numai aud de Republica Moldovenească Nistreană, de Republica Moldovenească Găgăuzia, li se întunecă minţele şi caută ciomagul romînonaţional

Adjectivul „federativ,-ă”, substantivul „federalizare” îi descreierează total şi urlă, împoşcînd cu bale „Trădare!!!”.

Faptul că de 30 de ani trădează şi vînd Moldova moştenită de la Ştefan cel Mare, că o discreditează sfidător, romînoţicniţii îl socot „eroism”?! …

De ce romînii ţipă ca în gură de şarpe, cînd aud de federalizare? Pentru că recunoaşterea realităţii existente demult şi de neclintitRepublicii Moldoveneşti Nistrene şi a Republicii Moldoveneşti Găgăuzia înseamnă recunoaşterea CARACTERULUI FEDERATIV AL REPUBLICII MOLDOVA.

Aceasta înseamnă SPULBERAREA PE TOTDEAUNA himerei „Romînia Mare”…

Aceasta este şi un exemplu încurajator, realizabil pentru Transilvania! …

Astăzi avem ceea ce avem: Moldova — stat federativ, multinaţional, multilingv

Indiferent de ce ar zice toţi lehăii mascaţi „experţi”, „politologi”, „analişti”, „comentatori”, judecători anticonstituţionali, liderii de partid bătuţi de cahlă romînească, Republica Moldova astăzi este un stat federativ cu două părţi alcătuitoare, cu acte în regulă:

— Republica Moldovenească Nistreană, proclamată în 1990 prin voia liber exprimată a populaţiei est-nistrene. Formaţiunea social-politică est-nistreană are steagul ei, gherbul ei, în republică funcţionează 3 (trei) limbi oficiale: moldovenească, rusă şi ucraineană.

— Republica Moldovenească Găgăuzia, proclamată în 1991 prin voia liber exprimată a naţiunii găgăuze, confirmată de parlamentul Moldovei în decembrie 1994. Formaţiunea social-politică din sudul Republicii Moldova are steagul ei, gherbul ei, pe teritoriul ei funcţionează trei limbi oficiale: moldovenească, găgăuză, rusă.

Aventurierii romîni şi proromîni trîmbiţează despre o oarecare „graniţă pe Nistru”. Năuciţi de năluca „Romîniei nemărginite”, agramaţii romînomari pînă astăzi n-au aflat că graniţa dintre partea est-nistreană şi vest-nistreană trece nu numai pe Nistru. În componenţa Republicii Moldoveneşti Nistrene intră şi zona din partea dreaptă a Nistrului Varniţa — Copanca cu oraşul Bender la mijloc — centru strategic cu un pod auto/feroviar peste Nistru, cu o industrie dezvoltată, nu numai civilă…

Romînii pohtitori de teritorii străine ar trebui să se dumirească, în sfîrşit: astăzi nu există în lume puteri, nu există interes politic pentru aţîţarea unui conflict de dragul „Romîniei Mari”…

În Republica Moldova, în afară de majoritatea moldovenilor, mai bine de 1 000 000 de cetăţeni sînt purtători ai limbii ruse; o bună parte din ei sînt şi cetăţeni ai Federaţiei Ruse — ceea ce în mod firesc justifică interesul direct al Rusiei în spaţiul de pe ambele maluri ale Nistrului.

În ansamblu, realităţile etnopolitice menţionate confirmă, că majoritatea covîrşitoare a populaţiei multinaţionale din Republica Moldova, în virtutea tradiţiei istorice, faptelor concrete, nutreşte sentimente respectuoase faţă de Rusia, faţă de limba rusă — limbă a unei mari culturi de prestigiu universal.

Totodată, majoritatea covîrşitoare a populaţiei multinaţionale, multilingve a Republicii Moldova respinge cu dispreţ strădaniile politico-ideologice romîneşti de a impune obraznic cetăţenilor Moldovei „limba rromînă”, „istoria rromînilor”, simbolurile „Romîniei mari”, bazate pe minciună şi pofte teritoriale.

Încercările de a dispreţui sforăitor valorile naţional-statale, întîi de toate limbile materne — moldovenească, bulgară, găgăuză, rusă ş.a. ale poporului multinaţional al Moldovei totdeauna au urmări sîngeroase…

Încercarea de a nega sau numai de a pune la îndoială aceste realităţi geopolitice — formaţiunile naţional-statale REPUBLICA AUTONOMĂ MOLDOVENEASCĂ NISTREANĂ, REPUBLICA Autonomă MOLDOVENEASCĂ GĂGĂUZĂ, proclamate prin voia liber exprimată a populaţiilor respective, în conformitate cu drepturile popoarelor la autodeterminare statală, la identitate naţională şi lingvistică duce inevitabil la destrămarea Republicii Moldova, la dispariţia Statului Moldovenesc.

Memento… Niciodată nu vom uita aventura sîngeroasă aţîtată de romînii revanşarzi la Nistru în 1992…

Tragedia ucraineană se desfăşoară în ochii noştri…

Vasile Stati,

dr. hab. în științe istorice, Președintele Mișcării patriotice Pro Moldova”