Republica Moldova unionala la 80 de ani!


La 2 august se împlinesc 80 de ani de la eliberarea Moldovei de sub ocupația romînească!

S-a împlinit marele vis al cetățenilor de pe meleagul moldovenesc: a fost creată

Republica Moldovenească unională!

Pentru prima dată în istorie s-au unit moldovenii de pe ambele maluri ale Nistrului!

Trăiască Moldova liberă și întregită!

***

Moldova

Azi au moldovenii un noroc și o țară
Și slobod în lume li-i pasul.
În inimi ei poartă mereu primăvara,
Își scimbă și doinele glasul.

Alexandru Robot
Moldova Socialistă.
19.01.1941   

***  

Slăvită fii, Moldovă!

 

Moldova mea străbună,                                           Ei ți-au răpit eroii,

Frumoasă, mîndră țară,                                           Trecutul plin de glorii —

Din flori ești o cunună                                              Acum vin viitorul

De graiuri și popoare.                                              Să-ți fure răpitorii!

 

Străvechea latinie,                                                    Din selvă liberalii

Creștina staroslavă                                                   Au înhaital șacalii,

Găsit-au veșnicie                                                      Ca bastioanele statale

În limba ta moldavă.                                                 Să-ți ardă-n foc vandalii.

 

Din vremuri milenare                                                Jurăm pe sfînta cruce

Ești plai, popor și neam                                            Că-i vom goni cu ură;

Cu semne de hotare —                                                 Feciorii tăi — haiducii

Morminte de dușmani.                                               Din ei vor face zgură!

 

Ieșit din veșnicie,                                                       Sus cupul, moldovene!

Ți-a hărăzit destinul                                                  Cu brațe truditoare

Un trai amar să-ți fie                                                 A tale grădini edene

Ca fierea, ca pelinul.                                                 Din nou vor fi în floare!

 

Pîrjol făceau păgînii,                                                 Moldova mea străbună

Tătarii și osmanii,                                                     Cu Domnul Ștefan Mare,

Te-au asuprit românii                                                Un cîntec azi răsună —

Mai rău ca toți dușmanii.                                          Un imn de sărbătoare:

 

De brațul tău păgînii                                                    Slăvită fii Moldovă,

S-au spulberat cu urlet,

Dar au rămas româinii                                              Norod moldovenesc,  

Și ne-au călcat pe suflet.

                                                                                          Slăvită fie-ți slova

Plătiți cu milioane,

Adună trădătorii                                                           Și plaiul strămoșesc!

Să-ți scuipe pe icoane

Cu românești istorii.                                                       

 

7 aprilie 2009

Gherasim Ghidirim