A fost creată o structură pentru a pregăti sărbătorirea celei de-a 655-a aniversări a statalităţii moldoveneşti


În Moldova a fost creat Comitetul popular pentru organizarea sărbătoririi celei de-a 655-a aniversări a statalităţii moldoveneşti, transmite News-Moldova.

Această decizie a fost luată la şedinţa specială a clubului de experţi „Strategia Moldovei”, dedicată cele de-a 655-a aniversări a statalităţii moldoveneşti.

În munca clubului de experţi au fost antrenaţi istorici, politologi, reprezentanţi ai ştiinţei, culturii şi clerului, precum şi a mass-media naţionale şi internaţionale.

La şedinţă au fost aduse date cu privire la statalitatea moldovenească, a fost examinată problema constituirii poporului moldovenesc multietnic, spaţiului naţional cultural şi spiritual.

Clubul de expeţi „Strategia Moldovei” este o asociaţie care activează permanent, e formată din iniţiative ale tinerilor şi îndreptată spre efectuarea de analiză a dezvoltării social-economice a Republicii Moldova. El elaborează viziuni strategice de dezvoltare a ţării pe termen lung şi scurt.